Eliza Urbaniak

Żywioł to miejsce, w którym to, co kochamy robić spotyka się z tym, w czym jesteśmy dobrzy.” – Sir Ken Robinson.

Tak lubię myśleć o swojej pracy.

“…podążajcie za zachwytem” –  Joseph Campbell.
Ten krótki cytat w pełni oddaje moją ciekawość wynikającą z każdego spotkania.
A każde spotkanie traktuję jako wspólną przygodę do lepszego poznania siebie
i zaciekawienia światem. 


Jestem pedagożką, socjoterapeutką i psychoterapeutką w trakcie certyfikacji, trenerką szkoły dla rodziców i wychowawców oraz trenerką umiejętności społecznych. Zajmuję się również diagnozą autyzmu za pomocą narzędzia ADOS-2. Psychoterapeutycznie pracuję w nurcie systemowym oraz poszerzam swój warsztat pracy z dziećmi i młodzieżą w nurcie Gestalt. 

W pracy indywidualnej jak i grupowej, ważne są dla mnie przede wszystkim 4 filary. Po pierwsze jest to praca na zasobach klienta, aby na tym co już w nim piękne i dobre móc rozwijać kolejne jego obszary, bo to zasoby są naszymi fundamentami, a resztę można zawsze dobudować. Po drugie relacja, nawiązanie dobrego kontaktu, stworzenie bezpiecznej i wspierającej przestrzeni do pracy jest dla mnie priorytetowe, aby nasze spotkania były dla klienta wzmacniające i rozwijające. Po trzecie zaciekawienie, bo jak wiemy ciekawość to pierwszy stopień do wiedzy. A każde spotkanie z drugą osobą, jest inne, pomiędzy naszymi spotkaniami doświadczamy nowych rzeczy, uczymy się nowych umiejętności, spotykamy się z różnymi emocjami, doświadczamy sukcesów, albo mierzymy się z trudnościami i to jest fascynujące. I po czwarte w swojej pracy kieruję się pracą na procesie, podążam za aktualnymi potrzebami klienta, za jego emocjami, oraz dobrostanem, udaję się w podróż do której zaprasza mnie klient. 

Jestem absolwentką pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na którym ukończyłam również socjoterapię i promocję zdrowia. Ponadto ukończyłam Szkołę Trenerów „SIEĆ” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Szkołę Pomagania Rodzinie w ujęciu systemowym, ponadto w obszarze rodzicielstwa jestem również trenerką Szkoły dla Rodziców
i Wychowawców.  Ponieważ uważam, że pracy nad sobą i swoim warsztatem nigdy dość to jest również trenerką Treningu Umiejętności Społecznych, a także trenerką TUS osób z autyzmem i zespołem Aspergera. Jestem również psychoterapeutką systemową w trakcie certyfikacji w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.  Chcąc poszerzyć swój warsztat pracy
z dziećmi i młodzieżą realizuję Studium terapii dzieci i młodzieży w nurcie Gestalt. Swoją pracę poddaje superwizji grupowej
i indywidualnej.

Szczegółowwe informacje o ukończonych prze ze mnie szkoleń można poczytać na stronie: 
https://www.zaufanyterapeuta.eu/terapeuta/eliza-urbaniak